Γραφολογία

Η γραφή του κάθε ανθρώπου είναι μοναδική και μπορούμε να την παρομοιάσουμε με προσωπικό αποτύπωμα πάνω στο χαρτί.
Η ανάλυση της γραφής είναι εργαλείο για την ανακάλυψη, για το ξεδίπλωμα της προσωπικότητας.
Γραφολογία είναι η επιστήμη που μελετάει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του ανθρώπου, μέσω του γραφικού χαρακτήρα, της γραφικής κίνησης.

Η χάραξη της γραφής είναι μια πράξη η οποία γίνεται κυρίως με ασυνείδητες κινήσεις και δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε γραφικό εργαλείο.
Ο τρόπος που σχηματίζουμε, συνδιάζουμε και τοποθετούμε στην σελίδα τους γραφικούς χαρακτήρες, είναι μοναδικός. ‘Ολα τα χαρακτηριστικά της γραφής μας αναδεικνύουν στοιχεία της προσωπικότητάς μας. Απεικονίζουν την συναισθηματική, φυσική και πνευματική μας κατάσταση.