Πιστοποίηση γνησιότητας εγγράφων

Η βεβαίωση της αυθεντικότητας ή της πλαστότητας ενός εγγράφου καθώς και η πιστοποίηση της ταυτότητας του γράφοντος, σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντική για την επαγγελματική ή την κοινωνική μας ζωή.

Συγκρίνοντας με την αυθεντική γραφή, μπορούμε να πιστοποιήσουμε αν είναι γνήσια ή όχι:

καθώς και σε κάθε περίπτωση αμφισβήτησης της γνησιότητας.