Υπογραφή

Η υπογραφή μας, δείχνει την εικόνα που παρουσιάζουμε στο κοινωνικό σύνολο. Πως θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι και τι μηνύματα θέλουμε συνειδητά να στείλουμε.

Αναλύοντας την υπογραφή σας ή την υπογραφή συνεργατών θα βρείτε στοιχεία που ίσως να θέλετε να διορθώσετε.