Μαθήματα γραφολογίας

Μάθετε να αναγνωρίζετε τον χαρακτήρα των άλλων από την γραφή τους.

Παραδίδονται μαθήματα γραφολογίας ατομικά ή ομαδικά.

Γνωρίστε τις βασικές αρχές της Γραφολογίας και επικοινωνήστε καλύτερα. Ανακαλύψτε τα προσόντα σας και τις αδυναμίες σας και εμβαθύνετε στην προσωπικότητά σας.

Εμβαθύνεται στις σχέσεις σας με τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τους συνεργάτες σας. Βελτιώστε τις προσωπικές και κοινωνικές σας σχέσεις και γιατί όχι, αποκτήστε ένα νέο επάγγελμα.